vysavace-domacnost.cz VYSAVA?E pro domácnost - recenze a testy

vysavace-domacnost.cz
Title: VYSAVA?E pro domácnost - recenze a testy
Keywords: vysava?e,vysava?,vysava?e pro domácnost
Description: Vysava?e a v?e kolem nich. Testy a recenze, rozdělení podle druhu vysava??. Vyhody a nevyhody jednotlivych druh? vysava??.
vysavace-domacnost.cz is ranked 3982426 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,741. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. vysavace-domacnost.cz has 43% seo score.

vysavace-domacnost.cz Information

Website / Domain: vysavace-domacnost.cz
Website IP Address: 178.238.37.148
Domain DNS Server: ns.onebit.cz,ns.onebit.eu,ns.onebit.org

vysavace-domacnost.cz Rank

Alexa Rank: 3982426
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

vysavace-domacnost.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,741
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $389
Yearly Revenue: $4,741
Daily Unique Visitors 1,195
Monthly Unique Visitors: 35,850
Yearly Unique Visitors: 436,175

vysavace-domacnost.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Mon, 01 Aug 2016 08:15:58 GMT
Server Apache

vysavace-domacnost.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
vysava?e 43 6.15%
vysava? 61 7.74%
vysava?e pro domácnost 4 1.50%

vysavace-domacnost.cz Traffic Sources Chart

vysavace-domacnost.cz Similar Website

Domain Site Title

vysavace-domacnost.cz Alexa Rank History Chart

vysavace-domacnost.cz aleax

vysavace-domacnost.cz Html To Plain Text

VYSAVA?E pro domácnost - recenze a testy Hlavní strana Druhy vysava?? Recenze Testy ?lánky Zna?ky Kontakt FORUM-Diskuse Vysava?e pro domácnost - správná volba vysava?e ... jak na to? Ná? web - Vysava?e pro domácnost - je tu proto, aby vám pomohl zorientovat se ve světě vysava?? a upozornil vás na v?echny mo?né problémy nebo vyhody jednotlivych typ?. Co pro to děláme? sledujeme nové typy vysava?? p?edstavujeme zde vlastní recenze vysava?e sna?íme se vysvětlit v?echny pojmy, kterym nerozumíte upozorňujeme na proběhlé skupinové testy vysava?? K tomu vyu?íváme vysava?e, které nám zap?j?ují firmy nebo na?i p?átelé. Sna?íme se o nezávislost, ne o reklamu na p?íslu?ny vysava?. Hledáme na ka?dém vysava?i jeho klady i nedostatky. O tom v?em se m??ete do?íst, vidět na fotkách nebo videu. Kromě recenzí tu najdete i spoustu ?lánk? o problematice vysava?? - v?e, co by vás mohlo v souvislosti s vyběrem vysava?e zajímat. V ka?dé rodině ob?as stávající vysava? doslou?í a je pot?eba se rozhodnout - vět?inou během pár dní, ?ím ho nahradit. Vyvoj jde neustále kup?edu a nelze u? koupit stejny vysava? jako p?edtím, i kdy? jste s ním byli spokojeni. Podle ?eho vybírat? ... Návod jak vybírat vysava?e. 5 let záruka na vysava?e Na vysava?e se vztahuje podle zákona jako na v?echny ostatní spot?ebi?e dvouletá záru?ní doba. Někte?í vyrobci nebo také i prodejci vychází lidem vst?íc a ve snaze p?itáhnout nové zákazníky nabízejí takzvanou prodlou?enou záruku. Ta se m??e tykat celého vysava?e, nebo jen (a to ?astěji) jeho ?ásti, nap?. motoru. P?e?těte si podrobnosti o mo?nostech prodlou?ené záruky v na?em ?lánku o prodlou?ení záru?ní doby. Nej?astěj?í dotazy Omyvatelny nebo neomyvatelny HEPA filtr? Vysava?e z obchodu nebo p?es internet? Podle ?eho vybírat vysava?? Jsou lep?í sá?kové nebo bezsá?kové vysava?e? Jsem alergik a rozhoduji se mezi Zelmer a Miele ... Jaké jsou filtry u vysava?e Miele S4211 - druhy a ceny? Kde najdu podrobnosti loňského D-testu 23 vysava??? Jaky vysava? na psí chlupy? Z na?ich stránek na téma vysava?e ... P?eva?ují u vás doma tvrdé podlahy? Zkuste Philips Performer ... Kdy? jsme uva?ovali o recenzi vysava?e Philips, sáhnuli jsme po sá?kovém a rovnou po po?ádném vykonu. Proto jsme se ani nedivili, ?e Performer FC 9160 (v loňském D-testu na jednom z p?edních míst) splnil v?echna o?ekávání. Vysoky sací vykon a nezvykle ?e?ená hubice, která vyborně fungovala i kolem stěn a nábytku staví tento vysava? na úroveň nejlep?ích z na?ich stránek. Jaké vysava?e se hodí do bě?né domácnosti? Jsou lep?í sá?kové nebo bezsá?kové vysava?e? A co ten s vodním filtrem? Je vyhodněj?í "super" nákup z televizní reklamy, objednávka p?es internet a nebo zajít do prodejny? Jak se nedat nachytat? V?e se dozvíte zde - Pr?vodce nákupem vysava?e Jak jsme si "koupili" vysava? LUX - varování V roce 2003 jsem si se zástupcem firmy LUX telefonicky domluvila termín po té, kdy jim na?e babi?ka poskytla na?e telefonní ?íslo z d?vodu vy?i?tění koberc? (hlavně v dětském pokoji) a matrací ... Co následovalo kolem tohoto vysava?e a jak autorka ?lánku nakonec dopadla, si p?e?těte zde. Spolehlivé vysava?e - Zelmer Solaris 5000 Malá domácí recenze vysava?e Zelmer po p?lro?ním pou?ívání. Popis, fotografie, dojmy. Splnil v?e, co jsme od něj ?ekali. Celá recenze vysava?e zde. Vysa? je vhodny i na vysávání zví?ecích chlup?, zejména v kombinaci s elektrickou hubicí, co? potvrzují ohlasy na Diskusním fóru v tématu "Jaké vysava?e na psí chlupy". Co je to HEPA filtr HEPA filtr je obecně nejdokonalej?í filtr pro filtrování vzduchu. Proto je nenahraditelny p?i pou?ití ve vysava?ích, pokud má byt vysávání opravdu ú?inné. Víte jak vypadá? ... v?e o HEPA filtrech Bezsá?kové (cyklonové) vysava?e Bezsá?kové vysava?e pracují na principu odst?edivé síly. ?áste?ky prachu jsou v cyklonové kom?rce urychleny na vysokou rychlost a odfiltrovány do sběrné nádoby. Do vysava?e nemusíte kupovat drahé sá?ky, na straně druhé je vysypávání prachu do popelnice nep?íjemné a pro alergiky nemo?né. Levné systémy nefungují! Jak to tedy je? ... v?e o bezsá?kovych vysava?ích Centrální vysava?e Poněkud odli?ná skupina vysava??, nicméně s explozí vystavby novych rodinnych domk? v posledních letech stoupá zájem o tyto vysava?e. Lze je po?ídit a namontovat do jakéhokoliv domu, starého ?i nového. Co jsou to centrální vysava?e, jaké vyhody a nevyhody m??e p?inést a také pro koho je vhodny, se do?tete zde. Rozto?i - jak na ně Rozto?i jsou na?i věrní spolubydlíci. Co jsou to vlastně rozto?i, co pot?ebují k ?ivotu a jak m??eme zredukovat jejich stavy doma? Pro alergiky ?ivotně d?le?itá otázka, pro ostatní alespoň zamy?lení nad tím, jak doma uklízíme. Podrobnosti o rozto?ích, jak na ně a které vysava?e jsou vhodné, se do?tete v ?lánku Rozto?i - p?vodci alergií. Hlavní strana Druhy vysava?? Recenze Testy ?lánky Zna?ky Kontakt FORUM-Diskuse Inzerce, bazar Aktuality 22.11. Prodlou?ená záruka na vysava?e a? 5 let - jak a kde ji nabízí 23.5. Robotické vysava?e - jaké typy lze u nás koupit a jaky si vybrat 8.11. Recenze vysava?e Karcher - model ur?eny do domácnosti VC 6300 16.4. Recenze skute?ně funk?ního bezsá?kového vysava?e vy??í kategorie Philips FC 9264/01 15.11. Rozdíl mezi vysava?em Miele S4211 a nověj?ím modelem S4212 22.10. Mě?ení schopnosti vysava?e zadr?ovat prach laserovym sníma?em, vysledky zde STAVEBNICE MERKUR a dal?í druhy stavebnic najdete v na?em e-shopu STAVEBNICE PRO DěTI Va?e p?íběhy P?íběhy, které se vám staly a které se to?í kolem vysava?e. Ty s dobrym koncem i hlavně ty méně ú?pě?né, které mohou byt varováním pro ostatní. RSS kanál - nejnověj?í p?íspěvky z na?eho Fóra do Va?í ?te?ky RSS Recenze na vysava?e Z webu Vysava?e ... DISKUSE - FóRUM Bazar náhradních díl? Nej?teněj?í strany D-Test 10/2007 Recenze Miele S 4211 Recenze vysava?e Zelmer Vyběr vysava?e - jak na to ... ? 2007-2014 Vysava?e pro domácnost . . . . . . mapa stránek | Odkazy | Autor Partne?i: To pravé BYDLENí | Ekod?evostavby | D?m sn? | vse4you.cz

vysavace-domacnost.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.0
% Timestamp: Mon May 30 00:13:29 2016
domain:  vysavace-domacnost.cz
registrant: CID:ID11976219715821-MITONCZ
nsset:  ONESOLUTION_CZ-NSSET
keyset:  ONESOLUTION-KEYSET
registrar: REG-ONESOLUTION
registered: 14.12.2007 09:46:16
changed:  04.10.2012 16:50:01
expire:  14.12.2016
contact:  CID:ID11976219715821-MITONCZ
name:   Roman Svoboda
address:  Dobrá 244
address:  DOBRá
address:  73951
address:  CZ
phone:  +420.606764337
fax-no:  +420.606764337
e-mail:  roman_svoboda@volny.cz
registrar: REG-ONESOLUTION
created:  14.12.2007 09:46:13
nsset:  ONESOLUTION_CZ-NSSET
nserver:  ns.onebit.cz (81.31.45.112, 2a01:430:13::112)
nserver:  ns.onebit.eu
nserver:  ns.onebit.org
tech-c:  ONESOLUTION_CZ
registrar: REG-ONESOLUTION
created:  05.10.2007 15:51:50
changed:  26.10.2011 15:19:18
contact:  ONESOLUTION_CZ
org:   ONEsolution s.r.o.
name:   Petr Bene?ovsky
address:  Cejl 58
address:  Brno
address:  602 00
address:  CZ
phone:  +420.840111136
registrar: REG-ONESOLUTION
created:  05.10.2007 15:29:36
changed:  21.11.2013 13:34:21
keyset:  ONESOLUTION-KEYSET
dnskey:  257 3 7 AwEAAb9tSzS88l1x0nCuv5YjqAitISg4rVIqWL3xQ6yXJ/EmmRsh7PqUG2vLYWLjk+aOSCirvvanFWfLAE8r5b46VdDWMxFw/Fo0HKYm+18sVctmGxtf23R8TSGJ9XkB1YIC9BAh4axEXsVRIy6NxNII9gFDthefT9f58mSuJRwOIAVUTpSvFISlK3YBMXw7HHvU6EKfQzJ8dXb4i5GPS+XAZ/RoxzE4qKzFtIXEaYPYn59GYHb/UwfbbMZyuYwYMSQw5+4tFe4rwYc90gd5k093Z5kOmK8OiWXKfPlOzGv7d/pOu3Tmp4LgYKI0dKrcKMn2JphtkrA1GEMNa8raifYkmxY9xfSdYlPmezAW0Rb9yG4h/aoj3GLj6oFQgLrEHQgB1W8VM/nJs5e/t1KdzveXuaoQwNgPCc55lJAg8SkYitVTV+No1w0vVtwLxLyLtRGJK9co/MrYH1nI1tIEnjGH8WnppDvPD6f8EPyntG0RJh29PyKIqJQS2nIFwz5y14pnU+5Pq/BLUaeBL8rMnliM3lOUFdbySKXlk1KJExqitbOVk/C0JumCi3PNWxgPuXSSgmCL2iP5jRweIdhoupaiDb8FNkuP2Gl8WMt7o2I9ptz59EwnY3q4/9vft050QRimCxhcSh/B5atQ9ynoZ8oe9dQHLEDOiIbwCA2SDDfgPpRx
tech-c:  ONESOLUTION_CZ-TECH
registrar: REG-ONESOLUTION
created:  07.06.2011 16:55:00
changed:  26.06.2015 05:48:04
contact:  ONESOLUTION_CZ-TECH
org:   ONEsolution s.r.o.
name:   Petr Bene?ovsky
address:  Cejl 58
address:  Brno
address:  60200
address:  CZ
phone:  +420.840111136
registrar: REG-ONESOLUTION
created:  16.05.2011 10:34:13
changed:  13.03.2013 10:01:0